Lifestyle News

Knowledge is Better

Recent Posts

1. เริ่มต้นใช้งานและปล่อยให้แรงบันดาลใจติดต่อกับคุณ คุณไม่ต้องรอแรงจูงใจในการเริ่มต้น หากคุณต้องการทำงานในลักษณะที่สอดคล้องกันทุกวันจากนั้นบางครั้งคุณก็ต้องไปต่อ และสิ่งที่ตลกก็คือหลังจากที่ฉันทำงานมาระยะหนึ่งแล้วสิ่งต่าง ๆ ก็จะรู้สึกง่ายขึ้นง่ายขึ้นและสนุกขึ้นและแรงจูงใจก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย   2. เริ่มต้นเล็ก ๆ ถ้ายิ่งใหญ่นำคุณไปสู่การผัดวันประกันพรุ่ง หากโครงการหรืองานรู้สึกว่าใหญ่เกินไปและน่ากลัวอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นนำคุณไปสู่การผัดวันประกันพรุ่ง ให้แบ่งออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ